Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
”CMENTARZE Z LAT I WOJNY ŚWIATOWEJ W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ”
Kontakt Home  
 


REGULAMIN
 

W latach 1914 -  1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. Pola, lasy i wioski zostały pocięte okopami, zasiekami, kilometrami umocnień obronnych. Poważnym zniszczeniom uległy miasteczka, wsie, dwory, obiekty gospodarcze, świątynie. Zbiorowa pamięć o tych wydarzeniach przyćmiły jeszcze większe okrucieństwa II wojny światowej. W lokalnym krajobrazie pozostały jednak  groby i cmentarze poległych wówczas żołnierzy. Stanowią oni dzisiaj jedyny, najczęściej bezimienny ślad dramatu tysięcy mężczyzn, niekiedy z odległych zakątków Europy i Azji, którzy w obecnej ziemi znaleźli miejsce swego wiecznego odpoczynku.

Celem odznaki jest poznanie miejsc wiecznego spoczynku, żołnierzy, którzy na zawsze pozostali na terenie Lubelszczyzny.

 1. Odznaka posiada 3 stopnie:


                               
                                   brązowy                                                                                                   srebrny

                                                        
                                                                                              złoty
   

 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat, w kolejności stopni.

 3. Podstawą do przyznania odznaki jest Kronika Odznaki, samodzielnie opracowana i prowadzona przez ubiegającego się o odznakę.

 4. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 10 cmentarzy (obiektów).

 5. Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić 20 następnych cmentarzy.

 6. Na stopień złoty odznaki  należy zwiedzić następnych 30 cmentarzy.

 7. Wykaz cmentarzy w Załączniku.

 8. Potwierdzenia terenowe z obiektów należy gromadzić w Kronice Odznaki.

 9. Potwierdzeniem zwiedzanego cmentarza jest pieczątka instytucji w danej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, pieczątka członka kadry programowej PTTK, jeśli brał udział w tej imprezie, wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o odznakę na tle charakterystycznego fragmentu cmentarza.

 10. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 11. Odznaki na podstawie zweryfikowanej Kroniki Odznak, przyznaje:
  Oddział Wojskowy PTTK,
  ul. Lubelska 139D/15
  22-109 CHEŁM-6

 12. Kroniki Odznak i zweryfikowane odznaki zostaną przesłane na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem

 13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 14. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr  6/2008 z dnia 22.05.2008r.i wchodzi w życie z dn. 01.06.2008r.

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ CMENTARZY WOJENNYCH, ZACHOWANYCH